//

Nikmat Paling Besar ialah Islam

Written By Hamba Allah on Friday, August 9, 2013 | 11:11 AM
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kenikmatan kepada manusia yang tak terbatas. Tetapi semua manusia masih tetap menghitung-hitung nikmat dan keutamaan dari Allah. Dialah Dzat yang Mahasuci, yang memberikan berbagai kenikmatan; nikmat pendengaran dan penglihatan ketika banyak manusia selain kita yang tidak dapat merasakannya. 

Dialah yang memberikan kenikmatan akal, kesehatan, harta kekayaan dan keluarga. Bahkan Allah telah memberikan kepada kita semua ciptaan-Nya, termasuk matahari, langit, bumi dan semua ciptaan-Nya sebagai sarana kehidupan bagi kita. “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya.” (An-Nahl:18)

Tetapi semua kenikmatan tersebut akan berakhir seiring dengan kehidupan kita yang singkat. Adapun satu-satunya nikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat kelak, adalah nikmat hidayah Islam. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya di antara nikmat-nikmat lainnya.

Karena itu, Allah menegaskan bahwa nikmat hidayah dari-Nya adalah nikmat paling utama dari nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu (Al-Maaidah:3)

Betapa besar nikmat Allah atas manusia ketika Dia mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan menunjukkannya kepada agama yang diridhai-Nya. Itu semua untuk menggapai tujuan utama penciptaan manusia, yaitu menyembah Allah. Karena itu manusia akan meraih kebahagiaan di dunia dan pahala yang baik di akhirat kelak.

Seorang hamba hendaklah bersyukur kepada Allah kerana dijadikan sebagai Muslim. Dengan rahmat Allah kita dilahirkan sebagai Muslim, yakni Allah memberikan kepada kita Islam tanpa kita memintanya. Maka semoga Allah mengurniakan kepada kita syurga tatkala kita memintanya.....

0 comments:

Post a Comment

Your Comment here (Komen anda di sini)

PALING BANYAK DILIHAT BULAN INI