Wednesday, September 23, 2009

Anda boleh memaparkan Posting Terkini anda menggunakan recent post dari google widget. Andajuga boleh gunakan script html yang saya jumpa dan ubah suai dibawah.


LANGKAH-LANGKAHNYA SEPERTI BERIKUT:
“Log in” ke Blogger, pergi ke Layout and klik pada "Add a Gadget", dan pilih "HTML/JavaScript type".
Sekarang copy dan paste kod di bawah ke widget tersebut:

<script>
function rp(json) {
document.write('<ul>');

for (var i = 0; i < numposts; i++) {
document.write('<li>');
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var posturl;

if (i == json.feed.entry.length) break;

for (var k = 0; k < rel ="=" posturl =" entry.link[k].href;" posttitle =" posttitle.link(posturl);" readmorelink = "(more)" readmorelink =" readmorelink.link(posturl);" postdate =" entry.published.$t;" cdyear =" postdate.substring(0,4);" cdmonth =" postdate.substring(5,7);" cdday =" postdate.substring(8,10);" monthnames =" new" postcontent =" entry.content.$t;" postcontent =" entry.summary.$t;" postcontent = "" re =" /<\S[^>]*" postcontent =" postcontent.replace(re," showpostdate ="=" showpostsummary ="=" postcontent =" postcontent.substring(0," quoteend =" postcontent.lastIndexOf(" postcontent =" postcontent.substring(0,quoteEnd);" style="color: rgb(204, 0, 0);">var numposts = 7;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 100;
</script>

<script src="http://YOUR_BLOG.BLOGSPOT.COM/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=rp"></script><br/><span style="font-size: x-small;" > <a href="http://bloggerstop.net">Blogger Widgets</a></span>PENTING
Pastikan anda mengubag YOUR_BLOG.BLOGSPOT.COM dengan url blog anda sendiri.

Anda juga boleh mengubahsuai

var numposts = 7; ( bermaksud jumlah posting yang dipaparkan )
var showpostdate = false; ( ubah false kepada true untuk memaparkan tarikh posting)
var showpostsummary = false; ( ubah false kepada true untuk memaparkan ringkasan posting anda)
var numchars = 100;

SELAMAT MENCUBA …..

0 Comments:

Your Comment here (Komen anda di sini)