Wednesday, November 7, 2012

Ikhlas motivasi mukmin terus bekerja

Direkodkan daripada Ma’n bin Yazid, dia berkata: “Saya, ayah dan kakak menyatakan baiat (akur janji) kepada Rasulullah, kemudian beliau meminang seseorang lalu mengahwinkannya dengan saya. Pada satu hari, saya mengadukan persoalan kepada Rasulullah, “Ayah saya Yazid, menyedekahkan wang beberapa dinar dengan menyerahkannya kepada seseorang untuk diberikan kepada masjid. 

Ketika saya ke masjid, saya menerima pembahagian itu. Kemudian saya membawanya kepada ayah saya. Kata ayah, demi Allah dia tidak berniat memberi sedekah itu kepada saya. Saya mengadukan hal itu kepada Rasulullah lalu Baginda berkata: Wahai Yazid, engkau menerima pahala sesuai dengan niatmu dan engkau wahai Ma’n, apa yang engkau terima itu adalah milikmu.” (Sahih Bukhari) 

Direkodkan daripada Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda: “Sekiranya isteri menyedekahkan sebahagian makanan di rumahnya tanpa berbuat kerosakan (tidak mengganggu keperluan keluarga) dia akan mendapat pahala kerana dia adalah yang bekerja bagi menghasilkan makanan itu. Bahkan jika pelayannya berbuat begitu, dia juga mendapat pahala yang sama dan pahala masing-masing tidak dikurangkan sedikitpun.” (Sahih Bukhari) 

Keikhlasan adalah elemen motivasi terhebat. Ikhlas membuahkan kerja yang berkualiti. Ikhlas memotivasikan manusia terus bekerja dan bersemangat semasa orang lain terkesan dengan kejian, cacian, pujian dan ujian hingga menghentikan kerja mereka. 

Keikhlasan adalah elemen motivasi terhebat. Ikhlas membuahkan kerja yang berkualiti. Ikhlas memotivasikan manusia terus bekerja dan bersemangat semasa orang lain terkesan dengan kejian, cacian, pujian dan ujian hingga menghentikan kerja mereka. 

Keikhlasan menimbulkan motivasi bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah tanpa mengharapkan sebarang ganjaran, tetapi apabila menerima ganjaran, ia adalah kasih sayang Allah tanpa mengurangkan keikhlasan. 

Keikhlasan menjadi motivasi untuk sentiasa istiqamah melakukan amal soleh sama ada di depan manusia atau di belakang mereka kerana keikhlasan kunci kepada segala motivasi.

Sumber: http://epondok.wordpress.com/

0 Comments:

Your Comment here (Komen anda di sini)